Niels Christian Hansen

Slægtstavle med udgangspunkt i min morfar Niels Christian Hansen født i marstal 14.1.1905 - familien har foruden Ærø også rødder på Lolland og Tåsinge